معامله با هیکین آشی

معامله با هیکین آشی چگونه است؟

همانطور که در درس قبلی دوره آموزش فارکس گفته شد ، استفاده از نمودار هیکین اشی تشخیص روند ها را آسان تر می کند.

هیکین آشی به معامله گران اجازه می دهد تا به دنبال پدیدار شدن روندهای جدید یا تغییر جهت روندهای موجود باشند.

در اینجا پنج روش اصلی برای استفاده از نمودارهای هیکن اشی در معاملات ارائه شده است.

 

1. کندل های سبز نشان از روند صعودی دارند.

کندل صعودی هیکین آشی

هنگامی که رنگ کندل هایکین اشی از قرمز (نزولی) به سبز (صعودی) تغییر می کند ، نشانه آن است که قیمت ممکن است بالاتر رود.

اگر اکنون موقعیت فروش دارید ، باید موقعیت را بسته و از بازار خارج شوید.

اگر همکنون موقعیت خرید دارید ، بهتر است به خرید خود بیفزایید.

 

2. کندل های سبز بدون سایه تحتانی یا بدون فتیله ، روند صعودی قوی را نشان می دهد.

هیکین آشی بدون سایه

اگر کندل های سبز با نقاط تحتانی صاف شده زیادی مشاهده کنید ، یک روند صعودی قوی را مشاهده خواهید کرد.

تا زمانی که کندل هیکین آشی از سبز به قرمز تغییر رنگ دهد ، در موقعیت خرید بمانید.

تا زمانی که هیچ سایه کوتاه تری پدیدار نشده است از روند صعودی لذت برید و به سود اجازه پیشروی دهید.

 

3. کندل هایی با بدنه های کوچک که سایه های بالا و پایین را نشان می دهند ، نشان دهنده تغییر روند احتمالی (یا مکث روند) است.

تنه های کوچک

موقعیتی خلاف روند فعلی باز کنید زیرا ممکن است روند در حال اتمام باشد.

به خاطر داشته باشید که تغییر رنگ کندل بعدی، همیشه به معنای پایان روند نیست ، ممکن است فقط یک مکث باشد.

مکث روند

4. کندل های قرمز نشان دهنده روند نزولی هستند.

کندل نزولی هیکین آشی

هنگامی که کندل هیکین اشی از سبز (صعودی) به قرمز (نزولی) تغییر رنگ می دهد ، ممکن است نشانه آن باشد که قیمت می خواهد پایین تر رود.

اگر همکنون در موقعیت خرید هستید ، باید خارج شوید.

اگر همکنون موقعیت فروش دارید ، باید به موقعیت خود اضافه کنید.

 

5. کندل های قرمز بدون سایه فوقانی یا فتیله نشان دهنده روند نزولی شدید است.

بی سایه بالایی

به میزان سر های تراشیده شده قرمز توجه می کنید؟ روند نزولی قوی است.

تا زمانی که رنگ کندل هیکین آشی از قرمز به سبز تغییر می کند فروش داشته باشید.

تا زمانی که هیچ سایه بالایی پدیدار نشده موقعیت فروش را حفظ کنید. از روند نزولی لذت برید و اجازه دهید سود شما بزرگ شود.