الگوی سر وشانه

الگوی نموداری سر و شانه یک الگوی برگشتی است و بیشتر اوقات در روند های صعودی مشاهده می شود.

سر و شانه ها بواسطه سیگنال برگشت روند نزد معامله گران شناخته شده هستند.

در این درس از آموزش فارکس ، ما به بحث در مورد الگو های برگشت روند ادامه می دهیم.

 

الگوی سر و شانه

 

الگوی سر و شانه نیز یک آرایش برگشت روند است.

این الگو از طریق یک قله (شانه) و سپس یک قله بالاتر (سر) و سپس یک قله پایین تر دیگر (شانه) تشکیل می شود.

“خط گردن” با اتصال پایین ترین نقاط دو تغار یا فرورفتگی ترسیم می شود.

شیب این خط می تواند افزایشی یا کاهشی باشد. در حالت معمول ، وقتی شیب رو به پایین است ، سیگنال صادره قابل اطمینان تر است.

پیش از سر و شانه

در این مثال ، می توان الگوی سر و شانه را به راحتی مشاهده کرد.

سر ، قله دوم بوده و بالاترین نقطه در این الگو است. دو شانه نیز تشکیل قله می دهند اما ارتفاع آنها از سر فراتر نمی روند.

با مشاهده این آرایش ، می توان یک سفارش ورود در زیر خط گردن قرار داد.

همچنین می توانیم با اندازه گیری نقطه بالای سر تا خط گردن ، یک هدف را محاسبه کنیم.

این فاصله تقریباً حدی است که قیمت بعد از شکستن خط گردن تا آنجا حرکت می کند.

پس از سر و شانه

می بینید که وقتی قیمت به زیر خط گردن می رود حرکتی که انجام می دهد ، حداقل به اندازه فاصله سر تا خط گردن است.

می دانیم که الان با خود می گویید ، “البته قیمت حتی پس از رسیدن به هدف نیز همچنان به حرکت خود ادامه داده است.”

و پاسخ ما این است: “طمع نکنید!”

 

سر و شانه های معکوس

 

اسمش گویای همه چیز است. اساساً یک آرایش سر و شانه است ، با این تفاوت که این بار وارونه است.

در این الگو یک دره (شانه) تشکیل می شود ، و بعد از آن مجدد یک دره پایین تر (سر) ، و سپس مجدد یک دره بالاتر (شانه) دیگر تشکیل می شود. این آرایش پس از حرکات ممتد نزولی رخ می دهد.

پیش از سر و شانه معکوس

در اینجا می توانید ببینید که این الگو دقیقاً مانند الگوی سر و شانه است ، با این تفاوت که وارونه می شود.

در این آرایش ، ما یک سفارش ورودی خرید را بالای خط گردن قرار می دهیم.

نحوه محاسبه هدف دقیقاً مانند الگوی سر و شانه است.

فاصله بین سر تا خط گردن را اندازه بگیرید و این فاصله تقریباً همان مسافتی است که قیمت پس از شکستن خط گردن حرکت می کند.

سر و شانه معکوس

می بینید که قیمت پس از شکستن خط گردن به زیبایی بالا رفته است.

اگر هدف شما خورد ، به سود خود قانع باشید.

با این حال ، تکنیک های مدیریت سرمایه وجود دارند که با استفاده از آنها می توانید مقداری از سود خود را قفل کرده و در صورت ادامه حرکت قیمت به نفع شما ، همچنان معامله خود را باز نگه دارید.

بعداً در ادامه مباحث به آنها خواهیم پرداخت.

 

تنظیم حد ضرر یا استاپ لاس در الگوی سر و شانه

 

مانند آنچه در مورد الگوی سقف و کف دوقلو گفتیم، در  الگوی سر  و شانه هم دو روش برای تعیین حد ضرر وجود دارد.

  1. قرار دادن حد ضرر بالای شانه راست بعد از شکست خط گردن
  2. قرار دادن حد ضرر بالای سطح سر الگو

 

مشکلی که قرار دادن حد ضرر بالای سر الگو دارد نداشتن نسبت ریسک به ریوارد مناسب است. با توجه به اینکه حد سود شما فاصله سر تا شانه است، اگر حد ضرر را بالای سر قرار دهید نسبت ریسک به ریوارد کمتر از 1:1 خواهد بود که از نظر مدیریت سرمایه مناسب نیست.