استفاده از هیکین آشی

چگونه باید از هیکین آشی استفاده کنیم؟

در درس قبلی آموزش فارکس نحوه ترسیم هیکن آشی را آموختید، حال بیایید در مورد نحوه استفاده و خوانش نمودار شمعی هیکین آشی صحبت کنیم.

فرض استفاده از نمودار هیکین اشی فیلتر شدن خطاهای (نویز های) بازار است.

و از آنجا که خطاها فیلتر می شوند ، شما اصولاً روند را بصورت لخت روی نمودار مشاهده می کنید.

کاهش نویزهای بازار

بدلیل اینکه کندل های هیکین آشی بر اساس میانگین محاسبه می شوند ، این کندل ها سایه های کوچکتری (فتیله) نسبت به کندل شمعی ژاپنی دارند.

در هیکین آشی ، درست همچون کندل های شمعی ژاپنی ، هر چه سایه (یا فتیله) کوچکتر (یا کوتاه تر) باشد، روند قوی تر است.

کندل های سبز و بدون سایه تحتانی ، نشان از روند صعودی قوی دارند.

کندل های قرمز و بدون سایه فوقانی ، نشان از یک روند نزولی قوی دارند.

مثال هیکین آشی صعودی و نزولی

معامله گران تکنیکال از نمودارهای هایکین اشی برای شناسایی موارد زیر استفاده می کنند:

  • جهت روند
  • قدرت روند

بنابراین اگر هدف شما حداکثرِ سواری گرفتن از روندها است ، در اینصورت باید نحوه استفاده از نمودار هایکین اشی را یاد بگیرید.

 

نحوه استفاده از هیکین اشی جهت شناسایی جهت روند

 

نمودار هیکین اشی با استفاده از کندل های رنگی خود جهت یک روند را نشان می دهد.

کندل سبز به شما می گوید که روند صعودی است. کندل قرمز به شما می گوید که روند نزولی است.

جهت روند هیکین آشی

 

نحوه استفاده از هیکین آشی برای شناسایی قدرت روند

 

نمودار هیکین اشی با مشاهده سایه ها (یا فتیله ها) قدرت روند را به شما نشان می دهد.

قدرت روند هیکین آشی

خواهید دید که برای بسیاری از کندل های سبز ، سایه پایینی یا فتیله ای وجود ندارد.

برعکس این برای کندل های قرمز است. اکثر آنها هیچ سایه بالایی یا فتیله ندارند.

این کندل ها در جهت مخالف روند ، سایه ای نشان نمی دهند.

وقتی سایه ای وجود نداشته باشد ، بدان معناست که شما در یک روند قوی قرار دارید.

بنابراین اصلی ترین چیزی که باید در نمودار هیکین اشی  برای تعیین قدرت روند بدنبال آن باشید ، کندل های بدون سایه یا بدون فتیله ای است که بر خلاف روند هستند.

کندل هایی که در یک انتهای آنها سایه یا فتیله ای وجود ندارد “کندل صاف شده” می نامند.

بسته به اینکه کدام انتها فاقد سایه است ، برای هر نوع کندل صاف شده ، نامی وجود دارد.

سر و ته صاف شده کندل

اگر سایه / فتیله تحتانی وجود نداشته باشد ، که به آن “بی دم” نیز گفته می شود ، کندل را “باسن تراشیده” می نامند.

اگر سایه / فتیله بالایی وجود نداشته باشد ، از آن با نام “بی سر” یاد می شود ، شمع را “سر تراشیده” می نامند.

تا زمانی که یک کندل فاقد دم یا سر باشد ، از نظر تکنیکال ، رنگ شمع مهم نیست. اما برای اهداف هیکین آشی ، ما باید باسن های تراشیده یا صاف شده را به رنگ سبز و سرهای تراشیده یا صاف شده را به رنگ قرمز ببینیم زیرا دنبال قدرت روند می گردیم.