برچسب: کری ترید چیست

آموزش فارکس
1048 بازدید

چگونه اسپرد اوراق بین دو کشور بر نرخ تبدیل ارز آنها اثر می گذارد؟

سید محمد تبادکانی 01 دی 1400 0
در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، قصد داریم از اسپرد بین اوراق قرضه دو کشور و تاثیر آن بر نرخ ارز بگوییم. اسپرد اوراق قرضه نشان دهنده تفاوت...
 
ادامه مطلب