برگه تقلب واگرایی

مبحث معامله واگرایی ها را خوب یاد گرفتید؟!

حال بیایید یک بار با هم مرور کنیم!

واگرایی اصطلاحی معروف در تحلیل تکنیکال است که توصیف زمانی است که قیمت در جهت مخالف یک اندیکاتور حرکت می کند.

واگرایی دو نوع است:

  • واگرایی معمولی
  • واگرایی مخفی

هر یک از انواع واگرایی ها شامل یک شیب صعودی یا یک شیب نزولی خواهد بود.

از آنجایی که درس ها را خوب خواندید و همه کلاس ها را حضور پیدا کردید ، ما تصمیم گرفتیم که با دادن یک برگه تقلب برای معاملات واگرایی به شما کمک کنیم تا بتوانید واگرایی های معمولی و مخفی را به سرعت تشخیص دهید.

 

واگرایی معمولی

 

واگرایی های معمولی نشان دهنده برگشت احتمالی روند هستند.

گرایش

قیمت اسیلاتور تشریح مثال

صعودی

کف پایین تر کف بالاتر

قدرت را نشان می دهد. روند نزولی و خرس ها خسته شده اند. هشدار نسبت به تغییر جهت احتمالی روند از روند نزولی به روند صعودی.

واگرایی صعودی

نزولی

سقف بالاتر

سقف پایین تر

ضعیف شدن را نشان می دهد. روند صعودی و گاوها خسته شده اند. هشدار نسبت به تغییر جهت احتمالی روند از روند صعودی به روند نزولی.

واگرایی نزولی

 

واگرایی مخفی

 

واگرایی مخفی نشانه ادامه احتمالی روند است.

 

گرایش

قیمت اسیلاتور تعریف مثال
صعودی کف بالاتر کف پایین تر

قدرت را نشان می دهد. ورود خوب یا ورود مجدد. هنگام اصلاح ها در روند صعودی رخ می دهد. بهتر است در زمان لمس مجدد کف های قبلی ، مشاهده شود. ” فرورفتگی ها را بخرید”.

واگرایی مخفی

نزولی

سقف پایین تر

سقف بالاتر

ضعیف شدن را نشان می دهد. در اصلاح ها در روند نزولی یافت می شود. بهتر است در زمان لمس مجدد قیمت های سقف های قبلی دیده شوند. “رالی های قیمتی را بفروشید”.

واگرایی مخفی نزولی

 

گرچه واگرایی ها ممکن است بین قیمت و هر داده دیگری رخ دهند ، با این حال آنها بیشتر در رابطه با اندیکاتور های تکنیکال ، به ویژه اسیلاتور های مومنتوم استفاده می شوند.

از اسیلاتور های مومنتوم می توان به شاخص کانال کالا (CCI) ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، استوکاستیک و ویلیامز٪ R  اشاره کرد.

اوه!

همه اینها را باید حفظ باشیم؟

می توانید همه را کف دست خود بنویسید و هنگام معامله مرتب به آنها نگاه کنید.

البته اگر از آن دسته افرادی هستید که حین معامله کف دستتان عرق می کند، آن را توصیه نمی کنیم.

شما می توانید براحتی این صفحه را بوکمارک کرده و فقط هنگامی که کف های بالاتر ، سقف های پایین تر ، کف های پایین تر و سقف های بالاتر را داشتید با هم اشتباه می گرفتید ، دوباره از این صفحه بازدید کنید.

شما که نمی خواهید زمانی که تصمیم به انجام معامله می گیرید شانسی عمل کنید ، می خواهید؟