محاسبه هیکین آشی

چگونه هیکن اشی را محاسبه کنیم؟

ابتدا بیایید یاد بگیریم که چگونه کندل های هیکین آشی محاسبه و بر روی نمودار ترسیم می شوند.

همانطور که در درس قبلی گفتیم ، ممکن است در نگاه یک معامله گر مبتدی، آنها همچون کندل های معمولی باشند. اما … .خیر اینطور نیست.

به نوعی می توان گفت تفاوت این دو همچون تفاوت بین گرگ و سگ است.

هاسکی یا گرگ

ناز و دوست داشتنی هست. اره؟ به نظر بی آزار می رسد؟

می خواهید بغلش کنید؟

آیا این یک سگ هاسکی است یا یک گرگ؟

قبل از اینکه بخواهید امتحان کنید و آن را نوازش کنید ، بهتر است تفاوت بین این دو را بگویید تا مبادا صورتتان چنگ بخورد ، خون همه جا فواره زند و جمع گرگ ها را جمع کنید و وعده غذایی آنها شوید.

نمودارهای هیکین اشی و نمودارهای شمعی ژاپنی نیز به همین ترتیب هستند ، بعبارتی یا بهتر است آنها را از هم تمیز دهید یا در غیر این صورت ممکن است از حساب معاملاتی شما خون فواره زند.

اشتباه سگی

در نمودارهای شمعی ژاپنی ، هر کندل نشان دهنده قیمت باز شدن ، سقف ، کف و قیمت بسته شدن است که در یک بازه زمانی نشان می دهند.

کندل شمعی

در نمودار های هیکین اشی ، هر کندل فقط شامل حرکت قیمت در بازه زمانی فعلی نیست ، بلکه دارای اطلاعات قیمتی از گذشته نیز هست.

جکی چن

معلوم هست چی میگید؟

اجازه دهید ببینیم کندل هیکین آشی چگونه محاسبه می شود تا بتوانیم گام به گام پیش رویم.

ابتدا ، بیایید یک نمودار هیکین اشی از GBP / JPY را بالا آوریم تا از آن به عنوان مرجع استفاده کنیم:

مثال هیکین آشی

همانطور که می بینید ، بسیار شبیه کندل شمعی ژاپنی است با این تفاوت که باز شدن ها و بسته شدن ها متفاوت محاسبه می شوند.

فرمول محاسبه کندل هیکین آشی

 

درست مانند یک کندل شمعی ژاپنی معمولی ، هر کندل هیکین آشی دارای یک باز شدن ، بسته شدن ، سقف و کف است.

این بدان معنی است که در فرمول هیکین اشی چهار بخش وجود دارد:

OPEN  یا باز شدن کندل هیکین آشی برابر است با MIDPOINT  یا نقطه وسط کندل قبلی.

اگر به نمودار دقت کنید ، متوجه می شوید که هر کندل جدید از وسط کندل قبلی شروع می شود.

باز شدن = [(قیمت باز شدن کندل قبلی) + (قیمت بسته شدن کندل قبلی)] / 2

بسته شدن هر کندل هیکین آشی برابر است با مقدار میانگین ​​بین چهار پارامتر: باز شدن ، بسته شدن ، سقف و کف:

بسته شدن = (باز شدن + سقف + کف + بسته شدن) / 4

سقف کندل هیکین آشی سقف واقعی آن بازه زمانی است. که می تواند بلند ترین سایه ، نقطه باز شدن یا بسته شدن باشد. هر کدام که بالاترین باشد.

سقف = حداکثر قیمت رسیده

کف کندل هیکین آشی کمترین میزان دوره را در بر می گیرد. که می تواند کوتاه ترین سایه ، باز شدن یا بسته شدن باشد. هر کدام که پایین ترین باشد.

کف = مینیموم قیمت رسیده

فرض کلی کندل هیکین آشی این است که حرکات قیمتی را صاف می کنند.

کاهش نویز بازار

بسیاری از خطاها و نویزهای بازار در نمودارهای شمعی ژاپنی با استفاده از نمودار شمعی هیکین آشی به حداقل می رسند.

در زیر خلاصه ای از فرمول  هیکین اشی آورده شده است:

 

فرمول هایکین اشی:

سقف = حداکثر سقف, باز شدن, یا بسته شدن (هرکدام که بالاتر است)

کف = مینیموم کف, باز شدن, یا بسته شدن (هرکدام پایین ترین است)

 

باز شدن = [باز شدن (میله قبلی) + بسته شدن (میله قبلی)] /2

بسته شدن = (باز شدن + سقف + کف + بسته شدن) / 4